کشتی فرنگی جام تختی|حضور دبیر، بنی‌تمیم و عبدولی در سالن/ تست دوپینگ از فینالیست‌ها