تلاش بیهوده نکنید، زیر چرخ استقلال له خواهید شد/ سربازی بازیکنان ما به شما ارتباطی ندارد