مجریان تلویزیونی در لحظه تحویل سال قطعی شدند!/ اعلام اسامی