شهرخبر

عشق و ارادت مردم کشمیر پاکستان به شهید حاج قاسم سلیمانی

عشق و ارادت مردم کشمیر پاکستان به شهید حاج قاسم سلیمانی

رایحه ای در تاریخ ، مستندی در خصوص عشق به سردار سلیمانی در کشور پاکستان را مشاهده می کنید.