شهرخبر

عکس/ اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر شامگاه چهارشنبه ۴ اسفند ۱۴۰۰ با حضور محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از شاعران در تالار وحدت برگزار شد.

تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره شعر فجر

تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره شعر فجر

اجرای ضرب زورخانه در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

ورود وزیر به جهت اهدا جوایز جشنواره شعر فجر

تقدیر از حاج علی انسانی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

تقدیر از حاج علی انسانی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

سخنرانی حاج علی انسانی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

سخنرانی محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

سخنرانی محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

اعطا حکم دبیری دبیرخانه شعر آیینی توسط وزیر به محمدعلی مجاهدی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

اعطا حکم دبیری دبیرخانه شعر آیینی توسط وزیر به محمدعلی مجاهدی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

بدرقه محمدعلی مجاهدی توسط وزیر در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

محمدعلی مجاهدی در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره شعر فجر

اعتراض یکی از حاضران در اختتامیه شانزدهمین جشنواره شعر فجر

تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره شعر فجر

تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره شعر فجر

تقدیر از برگزیدگان شانزدهمین جشنواره شعر فجر