واکنش لژیونر مطرح به پیشنهادهای پرسپولیس/ هم خوشحال شدم؛ هم ناراحت/ به پرسپولیس بازخواهم گشت