سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به وقوع حادثه حریق در مجتمع تجاری تیراژه در بزرگراه اشرفی اصفهانی گفت: شعله زنی اولیه انجام گرفته و نیروها در حال لکه گیری و ایمن سازی محل هستند.

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران درباره جزئیات حریق در مجتمع تجاری تیراژه در بزرگراه اشرفی اصفهانی اظهارداشت: این حادثه از طریق سامانه ۱۲۵ به نیروهای آتش نشانی اطلاع داد شد و بلافاصله نیروهای چند ایستگاه به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه محل اولیه و آغاز حریق از طبقه منهای یک بوده است، افزود: شعله زنی اولیه انجام گرفته و نیروها در حال لکه گیری محل هستند و برخی از طبقات این پاساژ دچار دودگرفتگی غلیظ شده است. 

 سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران خاطرنشان کرد: از تعداد مصدومان احتمالی هنوز اطلاعی در دست نیست.