شهرخبر

ساعتی پیش مجتمع تجاری تیراژه در غرب تهران دوار آتش سوزی شد. تاکنون سه نفر در این حادثه مصدوم شده آمد.