اولین واکنش وریا غفوری بعد اخراج از سوی مجیدی / بعضی ها هول بودند من را در اختیار باشگاه قرار بدهند/ حرف های زیادی برای گفتن دارم