سراتو ۱۰ میلیون ارزان شد + جدول قیمت کامل (۱ اسفند ۱۴۰۰)