شهرخبر

محمد جواد سید علیخانی

تشییع پیکر مرحوم محمد گل جامجو عکاس پیشکسوت

مراسم تشییع پیکر مرحوم محمد گل جامجو عکاس پیشکسوت صبح یکشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۰ در خانه هنرمندان تهران برگزار شد.