شهرخبر

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

فارس نوشت: جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران صبح امروز در اعتراض به اقدامات دولت هند در راستای ممنوعیت ورود دختران محجبه به مراکز آموزشی مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند.

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

تجمع دانشجویان مقابل سفارت هند در تهران / عکس ها

۲۱۲۱۹