این اقدام باعث استقبال سرمایه‌گذاران از اوراق قرضه خواهد شد، اتفاقی که هفته گذشته در بازارهای مالی شاهد آن بودیم. مروری بر بازدهی اوراق قرضه آمریکا نشان می‌دهد بازار باید در انتظار ریسک باشد. اما اوراق چه سیگنالی به بازار می‌دهد؟ علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی به این پرسش پاسخ می‌دهد.