روند روزانه بیماری کرونا درکشور مسیری افزایشی داشته وتعداد بیماران مبتلا به این بیماری در سطح بالایی قرار گرگفته است. موج ششم کرونایی در کشور ناشی از رشد آمار ابتلا و در ادامه آن ثبت دوباره آمارهای خطرناک مرگ ومیر کرونایی درکشور بوده است.

در همین زمینه میزان مرگ ومیر کرونا در روزهای اخیر به سطح بالایی رسیده و همچنان ادامه دارد. این افزایش در آمار مرگ ومیر و بستری روزانه به طور قابل ملاحظه ای در حال افزایش است.

مشروح این گزارش را در اقتصاد نیوز با تیتر «موج ششم، تقویم کرونایی ایران را سیاه کرد!+ نمودار» بخوانید.