شهرخبر

آیت الله محمد حجتی :نباید اجازه دهیم که روزمرگی جای روزآمدی در کتاب های حوزوی را بگیرد

آیت الله محمد حجتی :نباید اجازه دهیم که روزمرگی جای روزآمدی در کتاب های حوزوی را بگیرد

شفقنا نوشت: این استاد عالی حوزه گفت : متولیان بخش پژوهش، نشر و… حوزه باید در بازتولید متون گذشته حوزوی تلاش کنند و با تطبیق آثار قدما با آثار علما امروزی، یک خروجی درست و جامع از کتاب های درسی طلاب ارائه دهند.

آیت الله محمد حجتی گفت: متولیان بخش پژوهش، نشر و… حوزه باید در بازتولید متون گذشته حوزوی تلاش کنند و با تطبیق آثار قدما با آثار علما امروزی، خروجی درست و جامع از کتاب های درسی طلاب ارائه دهند.

این استاد عالی حوزه معتقد است که به روز بودن باعث جلوگیری از ایستایی حوزه های علمیه نمی شود، تحول در نگارش کتاب های حوزوی و تصحیح مفاهیم آن هم در بُعد زمانی و هم مکانی باید در کتب طلاب به عینه مشهود باشد.


آیت الله محمد حجتی با اشاره به اینکه یکی از ویژگی های اسلام به ویژه مذهب شیعه، به روز بودن مسائل فقهی و شرعی آن است، اظهار داشت: جامعه بشری همواره در حال حرکت است و این قطار هرگز منتظر ما نخواهد بود و این مثال در حوزه علوم تجربی، علوم انسانی و اسلامی کاملا صدق می کند.
این استاد عالی حوزه ادامه داد: بنابراین مقایسه کتاب و مستندات حتی در یک رشته خاص نیز بسیار متفاوت از همدیگر هستند، کتاب ها زبان گویای حال هستند، لذا این صفت آنها را موصوف «به‌روز» شدن می کند، بنابراین علوم در حوزه شفاهی و کتبی همواره دستخوش تغییر به سمت کمال است.
امام جمعه موقت کرمانشاه با اشاره به اینکه حوزه های علمیه به نوعی موتور محرکه دین شناخته می شوند، تاکید کرد: از جمله ویژگی های حوزه به روز بودن آن است، حال این به روز بودن می تواند معانی مختلفی از خود بروز دهد.تحول در نگارش کتاب های حوزوی و تصحیح مفاهیم آن هم در بُعد زمانی و هم مکانی باید در کتب طلاب به عینه مشهود باشد.

این پژوهشگر دینی با تاکید بر اینکه نگاه و سلیقه ما به کتب های موجود در حوزه های علمیه و در دسترس طلاب، بسیار متفاوت است، گفت: همانطوری که قبلا بیان شد، به روز بودن باعث جلوگیری از ایستایی حوزه های علمیه نمی شود، تحول در نگارش کتاب های حوزوی و تصحیح مفاهیم آن هم در بُعد زمانی و هم مکانی باید در کتب طلاب به عینه مشهود باشد.

آیت الله محمد حجتی :نباید اجازه دهیم که روزمرگی جای روزآمدی در کتاب های حوزوی را بگیرد

آیت الله حجتی افزود: البته این سخن بدان معنا نیست که کتب و اسناد گذشته حوزه های علمیه باید کنار گذاشته شوند، بالعکس کتاب های حوزوی که روزگاری دست به دست عالمان دینی می گشت امروز باید همچنان درحوزه های علمیه تدریس شوند، البته مشروط بر اینکه در کنار این کتاب های ارزشمند و با اصالت، نگاهی هم به تغییرات در سبک های آموزشی در حوزه های علمیه داشته باشیم.


وی با اشاره به اینکه کتب حوزوی باید متصف به جاذبه باشند نه دافعه، تاکید کرد: سنگینی و ثقیلی متون گذشته دینی برای بسیاری از طلاب جوان می تواند به عنوان سدی در پیش روی دیده شود به نحوی که این کتب می تواند برای طلبه نقش دافعه را بازی کند و این امر برای آینده حوزه و طلاب بسیار خطرناک است.

این استاد عالی حوزه با اشاره به اینکه باید حاصل متون گذشته و حال حوزه، کتاب هایی اقناع کننده باشند، گفت: طلبه ای که در حوزه حضور دارد بی شک از اسناد دینی و کتب حوزوی انتظاراتی دارد، طلبه می خواهد از کتاب آنچه که دین مقرر کرده است بیاموزد، لذا کیفیت متون دینی اولویت متولیان حوزوی در این عصر است.


آیت الله حجتی با تاکید بر اینکه پویایی باید در بطن متون حوزوی از سوی طلاب احساس شود، افزود: کسانی هستند که با نگاه تک بعدی خود همواره آثار و متون گذشته حوزه ها را ناکارآمد جلوه می دهند، این ایده و تفکر اشتباه است و بی شک اگر این ایده نزد متولیان نشر باشد می تواند تاثیرات مخرب خود را بر کتب حال حاضر حوزه های علمیه بگذارد.

این پژوهشگر دینی با اشاره به اینکه طلبه ما باید وقت و زمان خود را هزینه مطالعه کتاب مجمل و البته جامع نماید، اظهار داشت: متولیان بخش پژوهش، نشر و… حوزه باید در بازتولید متون گذشته حوزوی تلاش کنند و با تطبیق آثار قدما با آثار علما امروزی، یک خروجی درست و جامع از کتاب های درسی طلاب ارائه دهند.


امام جمعه موقت کرمانشاه عنوان داشت: بنابراین نباید اجازه دهیم که روزمرگی جای روزآمدی در کتاب های حوزوی را بگیرد که این خود باعث دلزدگی طلاب از حوزه خواهد شد، خوشبختانه امکانات انسانی و سایر بسترها برای بروز و ظهور کتب جدید و به روز در حوزه ها به خوبی مهیاست، بنابراین می توان از تلفیق علوم گذشته با علوم جدید دینی یک خروجی مناسب برای ایجاد پویایی بیشتر حوزه ها در بُعد کیفی بهره جست.

آیت الله حجتی در پایان سخنان خود تاکید کرد: در سال های اخیر شاهد تحولاتی در حوزه های علمیه هستیم، استمرار این تحول بخش کتب حوزه را هم در برمی گیرد، لذا نباید نگاه ما به آثار حوزوی نگاهی خاکستری و بسته باشد، کتاب های حوزوی باید جوابگوی مسائل فقهی مستحدثه باشد، منظور همان مسائلی است که یقینا در کتب گذشته حوزه نامی از آنها نبرده شده است، زیرا این مسایل در آن روزگار مطرح نبودند، همانند بحث فضای مجازی، مباحث اجتماعی در دهه های اخیر و ده ها مثال و نمونه دیگر.

۲۱۲۱۷