شهرخبر

جشنواره نور در بروکسل

جشنواره در بروکسل بلژیک آغاز شده در دوره‌های قبلی جشنواره بروکسل که در سال‌های پیش برگزار شد ۱۸۰ نفر از نمایش‌های در این جشنواره بازدید کرده بودند.