عکس| خواستگاری ستاره فوتبال آمریکایی پس از قهرمانی