شهرخبر

فیلم/ آزادسازی ساحل سازمان صنایع هوایی

آزادسازی ساحل شهرداری اصفهان در مازندران

فرماندار نوشهر: ساحل در اختیار سازمان صنایع هوایی با هماهنگی وزارت دفاع در ساحل صهاشهر واقع در نوشهر آزاد شد.۲۱۵۰ متر طول ساحل در اختیار صهاشهر است که مسئولان داوطلبانه در حال آزادسازی آن هستند.