آجرلو ضمانت داد؛ مجیدی خوشحال شد / مجوز حضور ۲ بازیکن جدید در استقلال