شهرخبر

اگر توان روزه ماه رجب ندارید تکرار ۱۰۰ مرتبه این ذکر همان ثواب را می آورد

کارگر آنلاین | رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند: «هر کس یک روز از ماه رجب را با ایمان و با قصد قربت، روزه بگیرد؛ خداوند متعال، بین او و جهنم هفتاد خندق را به عنوان مانع قرار می دهد تا او از جهنم در امان باشد؛ پهنای هر خندق هم به انداره فاصله آسمان تا زمین است. »