آشنایی با یتیم‌خانه یک میلیون پوندی ستاره فوتبال در زادگاهش/ نوری در زندگی بچه‌ها/ تصاویری از این کار خیر را ببینید