به گزارش برنا و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، محمد بابازاده درویش گفت: ارکان قضایی فدراسیون در صدور رای مستقل هستند و هجمه‌های اخیر به فدراسیون و ارکان قضایی تاثیری در عملکرد مستقل آنها نخواهد داشت.

وی ادامه داد: اولا در صورت تشکیل یک پرونده و در مرحله تحقیقات و بررسی، تمام ارکان و کارکنان فدراسیون حتی رئیس، دبیرکل، کارکنان و مشاوران فدراسیون موظف به همکاری با ارکان قضایی و اجرای دستورات آنها و انجام استعلامات مد نظرشون هستند. در این مرحله، گفتگوهای زیادی انجام می‌شود. ارکان قضایی از طریق ساختار اداری فدراسیون، استعلامات بیرون از فدراسیون اعم از داخل و خارج از کشور را انجام می‌دهند و پیگیر پاسخ آن مراجع هستند.

وی افزود: ثانیا هم فدراسیون و مدیران و هم ارکان قضایی، در حد امکان و توان شان، سعی در حل و فصل اختلافات باشگاهها، مربیان و بازیکنان می کنند تا اختلافات و دعاوی از طریق مصالحه حل و فصل گردد. در این مرحله نیز گفتگوهایی صورت می گیرد و الزامی برای هیچکس ایجاد نمی کند. ثالثا ارکان قضایی هم از یکدیگر، و حتی اعضا یک رکن در درون آن رکن، دارای استقلال نظر هستند. گاهی آرا به اتفاق آرا اعضا یک رکن صادر میگردد؛ گاهی با اکثریت آرا. بخاطر همین، رای کمیته محترم انضباطی با رای کمیته استیناف در پرونده مشهور به سایپا-پیکان از یکدیگر متفاوت بود و دیدیم که CAS رای کمیته استیناف را تایید کرد و دیروز دعوای باشگاه سایپا علیه رای کمیته استیناف فدراسیون را مردود اعلام کرد؛ که نشان داد آن همه هجمه و حمله به فدراسیون و ارکان قضایی، در مورد رای نهایی آن پرونده بی اساس بوده است.

بابازاده ادامه داد: مضافا اینکه هر رکن قضایی دارای چند عضو می باشد. رئیس هر رکن قضایی معمولا پیگیر استعلامات داخلی و خارجی از طریق مسئولین فدراسیون منجمله از طریق دپارتمان حقوقی فدراسیون است. در پرونده گل گهر، رای صادره توسط هر دو رکن قضایی یعنی انضباطی و استیناف در اصل موضوع یکسان بوده است و باشگاه گل گهر نیز همانند باشگاه سایپا می تواند نزد CAS تجدیدنظرخواهی کند. مضافا اینکه هیچکسی بدون درخواست یا دعوت یک رکن قضایی، در جلسات رسیدگی آنها شرکت نمی کند.

رییس دپارتمان حقوقی در ادامه اظهار داشت: در پرونده سایپا-پیکان و در پرونده گل گهر، غیر از اصحاب دعوا، هیچ کسی از دپارتمان حقوقی در هیچ یک از جلسات ارکان قضایی حضور نداشته و دپارتمان حقوقی نیز پس از صدور رای و انتشار آن در سایت فدراسیون، از آن مطلع گردید. لازم به ذکر است که وقتی دعوایی در CAS علیه آرا ارکان قضایی فدراسیون فوتبال مطرح میگردد، دفاع از آرای ارکان قضایی و حقوق فدراسیون، همانند پرونده سایپا-پیکان برعهده دپارتمان حقوقی است. بنابراین دپارتمان حقوقی در مرحله تحقیقات مورد نظر ارکان قضایی با رکن قضایی مربوطه همکاری کامل نموده و دستورات شان را اجرا می کند؛ و پس از صدور رای نهایی و قطعی نیز اگر دعوایی در CAS علیه آرا ارکان قضایی مطرح گردد، وظیفه دفاع از حقوق فدراسیون و رای رکن قضایی مورد شکایت را برعهده دارد.

انتهای پیام//