شهرخبر

فیلم/ آزادسازی ساحل شهرداری اصفهان در مازندران

آزادسازی ساحل شهرداری اصفهان در مازندران

مجتمع ساحلی هشت بهشت متعلق به شهرداری اصفهان در عباس آباد مازندران رفع تصرف شد.