به گزارش برنا، چهارمین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان بیست و سوم بهمن تا دوم اسفند ماه در کمپ تیم های ملی فدراسیون برگزار می شود.

مهدیه روحانی، ندا بلوچی، رقیه صالحی، مهسا سعادت، فتانه پورآت، طاهره اوژند، فاطمه مولایی (خراسان‌رضوی)، رقیه امیری، سحر حیدری، سمیرا خالقی (زنجان)، زهرا حبیبی (اردبیل)، فاطمه مرادی (اصفهان)، سمیه کهزادپور، ناهید کرمی، سهیلا مرادی (فارس) 15 ورزشکاری هستند که زیر نظر مهری یوسف زاده سرمربی و آذر همایون پور مربی تیم ملی به تمرین می پردازند.

در این اردو سوسن فتحی به عنوان ناظر فنی حضور دارد.
 
گفتنی است، سودابه رسولی به عنوان مربی فرهنگی و سرپرست تیم ملی را همراهی می کند.