شهرخبر

ببینید | در رفتن عجیب چرخ یک خودرو و برخورد به شهروند نگون‌بخت!

ببینید | در رفتن عجیب چرخ یک خودرو و برخورد به شهروند نگون‌بخت!

ویدئویی وحشتناک از در رفتن عجیب چرخ یک خودرو و برخورد به شهروند نگون‌بخت را ببینید. منبع: خبرآنلاین

265 262