شهرخبر

آزادسازی ساحل مجتمع فرهنگی وزارت ارشاد در محمودآباد

به گزارش مشرق، محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در توییتر نوشت: ‏ساحل در اختیار مجتمع فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چاکسر محمودآباد در اجرای دستور ریاست محترم جمهوری و در راستای مبارزه با فساد و تبعیض در دولت مردمی، آزاد شد.

عقب نشینی از حریم دریا، دسترسی راحت مردم به دریا را فراهم کرده است.

آزادسازی ساحل مجتمع فرهنگی وزارت ارشاد در محمودآباد