شهرخبر

استیضاح عزیزی خادم کلید می‌خورد؟

سکوت عزیزی خادم درباره ارتباطش با جادوگر

اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، بزودی پروژه استیضاح فدراسیون فوتبال کلید خواهد خورد.

به گزارش مشرق، تصمیم‌های نادرست و اقدامات غیر قانونی رئیس فدراسیون فوتبال و لجبازی بر سر تصمیم‌های نادرست سرانجام کاری کرد که هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال را رودرروی رئیس قرار داد. رئیس فدراسیون که بر خلاف قانون، دوستانش را به جلسات هیأت رئیسه می‌آورد سرانجام در جلسه ششم با مخالفت یکی از اعضای هیأت رئیسه و اعتراض تند او، مجبور شد از دوستانش عذرخواهی کند و به حضور غیر قانونی آنها در جلسه‌ای که متعلق به آنها نیست پایان دهد.

عزیزی خادم در روزهای حضورش در فدراسیون فوتبال اشتباهات فراوانی داشته و روزی نبوده که رویه نادرست فدراسیون او برای فوتبال حاشیه ایجاد نکند.

پنهانکاری، عدم شفافیت مالی، انتشار اطلاعات نادرست و پافشاری بر آن و همین‌طور اصرار برای حرکت در مسیر غیر قانونی، تعدادی از اعضای هیأت رئیسه را ترسانده چون خوب می‌دانند که باید برای همه مصوبات، به نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.

ماجرای اعتراض به شیوه نادرست مدیریت فدراسیون از مهرداد سراجی آغاز شد و حالا احمدرضا براتی و احسان اصولی هم در جبهه منتقدان شهاب عزیزی خادم قرار گرفته‌اند.

در آن‌سو شهاب عزیزی خادم، حمیدرضا مهرعلی، حسن کامرانی‌فر، حیدر بهاروند و میرشاد ماجدی قرار دارند. میرشاد ماجدی که تا چندی پیش در میان اعضای بی‌طرف هیأت رئیسه قرار داشت با تصمیم جدید عزیزی خادم برای معرفی او به عنوان مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایران، کاملاً در کنار او قرار گرفته است.

حالا در میان اعضای بی‌طرف فدراسیون فوتبال، نام شهره موسوی، طهمورث حیدری و بهرام رضاییان دیده می‌شود که هنوز موضع مشخصی نگرفته‌اند.

به استناد ماده ۳۷ اساسنامه فدراسیون، اگر اعضای هیأت رئیسه به این نتیجه برسند که رئیس، صلاحیت نشستن روی صندلی شماره یک فوتبال ایران را ندارد، می‌توانند او را استیضاح کنند.

به این ترتیب، هر دو سو باید به سمت ۳ عضو بی‌طرف هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال بروند. شهاب عزیزی خادم می‌تواند به همان شیوه ماجدی یارگیری کند و سه عضو ناراضی هیأت رئیسه هم تنها یک دلیل قانع‌کننده برای جذب اعضای بی‌طرف دارند. همان‌طور که هیأت رئیسه سابق، چوب تصمیم‌های نادرست رئیس را خورد و کارش به دادگاه کشیده شد، این هیأت رئیسه هم در صورت تأیید تصمیم‌های غیر قانونی رئیس باید تاوان بپردازد. هم‌اکنون دو عضو حامی عزیزی خادم، به صورت غیر قانونی در جلسات هیأت رئیسه حاضر می‌شوند. دوره سرپرستی حمیدرضا مهرعلی نایب رئیس اول و حیدر بهاروند نایب رئیس دوم فدراسیون تمام شده و مصوبات متکی به رأی این دو نفر، کاملاً غیر قانونی است و دیگر اعضای هیأت رئیسه حتی برای تصویب این بندها هم باید پاسخگو باشند.

اگر ۳ عضو بی‌طرف هیأت رئیسه به جمع مخالفان اضافه شوند، پروژه استیضاح رئیس فدراسیون فوتبال شکل اجرایی و واقعی به خود خواهد گرفت و شهاب عزیزی خادم با امضای ۶ عضو هیأت رئیسه از اتاق ریاست به بیرون هدایت خواهد شد که در آن صورت حق دارد در اولین مجمع فدراسیون از خود دفاع کند که آن مجمع بشدت دیدنی می‌شود.

منبع: روزنامه ایران ورزشی