شهرخبر

زخم زباله بر ساحل دریای خزر+ عکس

زخم زباله بر ساحل دریای خزر+ عکس

انبوهی از انواع زباله‌های رهاشده و برجای مانده از گردشگران، مسافران و شهروندان، ساحل دریای خزر و چهره طبیعت شهرستان مرزی بندر آستارا را نازیبا ساخته و محیط زیست آن را به شدت تهدید می‌کند.

زخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزرزخم زباله بر ساحل دریای خزر