رویای دیدن مسی و رونالدو در یک تیم واقعی می شود | انتقال خبرساز فوق ستاره فوتبال نزدیک است