هرگز نگفتم از کودکی طرفدار هال سیتی بودم/ هر کودکی که بازی فیفا را دارد هال سیتی را می‌شناسد/ خوشحال شدند که به زبان انگلیسی تسلط دارم