شهرخبر
کشف جسد مرد افغان در ساحل رامسر

جسد یک تبعه افغانستان در ساحل بریشی رامسر کشف شد.

ماموران آتش نشانی کتالم و ساداتشهر عصر امروز جسد یک تبعه افغانستان را در ساحل بریشی رامسر کشف کردند.

هنوز هویت این فرد که به نظر می‌رسد غرق شدگی باشد مشخص نشده است.

جسد بی جان این غریق بعد از انجام مراحل قانونی به سردخانه پزشکی قانونی شهرستان رامسر منتقل شد.