در لیست اخیر که توسط وب‌سایت speedtest.net منتشر شده، ایران بعد از پیشرفت در ماه گذشته، این ماه سقوطی ۷ پله‌ای داشت!

با «اکوایران» در تحلیل وضعیت اینترنت همراه ایران، همراه باشید.