شهرخبر

کنار هم گذاشتن عکس های نیکی کریمی و فرشته حسینی در کنار عکس های کاراکترهای شان در فیلم دسته دختران مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش هنر ام‌روز، کنار هم گذاشتن عکس های نیکی کریمی و فرشته حسینی در کنار عکس های کاراکترهای شان در فیلم دسته دختران مورد توجه قرار گرفته است

منیر قیدی در این فیلم موضوع زنان در سال های دفاع مقدس را روایت می کند.

نیکی+کریمی+در+فیلم+دسته+دختران

فرشته+حسینی+در+فیلم+دسته+دختران