ادعای جو بایدن؛ سرکرده داعش پس از ابوبکر بغدادی کشته شد | خداوند نیروهای ما را حفظ کند | جزئیات عملیات هلی برن نیروهای آمریکایی