بازداشت ماسماتوس توسط وزارت اطلاعات / ماسماتوس عامل شهادت شهید علی محمدی بود