شهرخبر

عکس/ مبارزه با ساحل خواری

عکس/ ساحل خواری

ساحل خواری و تجاوز به حریم عمومی، پدیده‌ای است که تازگی ندارد و در سال‌های گذشته برخی افراد و سازمان‌ها به بهانه ساخت مراکز فرهنگی و گردشگری در حوزه دریا، پا روی قوانین گذاشتند.