شهرخبر
گفت‌وگو|

معاون استاندار آذربایجان غربی: تکمیل پروژه‌های عمرانی از اولویت‌های دولت است

معاون استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم سرعت بخشی به تکمیل پروژه‌های عمرانی است، گفت: اتمام و تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی در اولویت کاری استانداری قرار گرفته است.
آیدین رحمانی رضاییه در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به اولویت‌های در نظر گرفته شده در استانداری آذربایجان غربی بیان کرد: یکی از اولویت‌های در نظر گرفته شده در دولت سیزدهم، سرعت بخشی به تکمیل پروژه‌های عمرانی با توجه به ارزش افزود‌ه‌ای بسیار بالای آنها برای مردم است. 

معاون استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: اتمام پروژه‌های نیمه تمام عمرانی که در سطح استان آغاز شده را با زمان‌بندی در نظر گرفته شده مدنظر داریم. 
 
وی درباره ضرورت تامین منابع مالی پروژه‌های عمرانی نیمه تمام گفت: مدل‌های مالی دیگری در دست تعریف داریم تا علاوه بر منابع دولتی که در قالب اعتبارات ملی و استانی تزریق می‌شوند، از ظرفیت‌های بخش خصوصی،BOT ، ماده ۵۶ و سایر روش‌های دیگر نیز برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده کنیم.
 
 
انتهای پیام/