اعتراض انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران به شرایط نامناسب نشست‌های خبری چهلمین جشنواره فیلم فجر