حضور وزیر ورزش در تمرین تیم ملی و بازگشت نوراللهی/عکس