شهرخبر

فیلم/ ساحل زیبا کنار رفع تصرف شد

زیبا کنار آزاد شد

در اجرای مصوبه آزاد سازی سواحل رئیس سازمان صدا و سیما دستور رهاسازی ساحل مجتمع زیبا کنار را صادر کرد.