وزیر ورزش و جوانان در تمرین تیم ملی فوتبال ایران حاضر شد