منصور شیشه فروش با اشاره به وقوع زلزله ۳.۶ ریشتری در استان اصفهان اظهار داشت: این زلزله ساعت ۱۷ و ۴۲ دقیقه اتفاق افتاده است.

وی افزود: این زلزله در شهرهای افوس و فریدونشهر اتفاق افتاده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصقهان با بیان اینکه این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین ثبت شده است، افزود: خوشبختانه این زلزله خسارتی را به همراه نداشته است.