شکایت عجیب یک زن تهرانی از دندانپزشک قاتل / سمیرا چه گفت ؟