ببینید | واکنش مردم به هک شبکه یک و پخش تصویر سرکرده منافقین | اگر بیایند بهتره ...