شهرخبر

ببینید | اژه‌ای: قبل از بازداشت متهم باید تحقیقات پرونده‌ تکمیل شود

ببینید | اژه‌ای: قبل از بازداشت متهم باید تحقیقات پرونده‌ تکمیل شود

رئیس قوه قضائیه گفت: اینکه اول فردی را بازداشت کنیم و بعد تازه به دنبال مدرک جرم بگردیم اشتباه است. دستگاه نظارتی باید تمام مدارک جرم را ارائه کند./صداوسیما

۲۵۶۲۶۳