اسکوچیچ: برای استفاده از حاج‌صفی و آزمون باید به قوانین مراجعه کنیم/ مدرک موثقی درباره کنعانی‌زادگان به دست‌مان نرسیده است