زمان پرواز مهدی طارمی به ایران مشخص شد؛ رئیس جمهور به تمرین تیم ملی نمی‌رود