مردم برای عبور از برف در کردستان تونل زده‌اند! / عکس