تمرین تیم ملی فوتبال با ۶ بازیکن/ پرواز چند ملی پوش لغو شد!