به بهانه این دیدار، تصاویری از دیدارهای اخیر پوتین با مقامات کشورهای مختلف را مرور می‌کنیم. این‌ها تصاویری هستند که روی سایت ریاست‌جمهوری روسیه قرار داده شده‌اند.